Osobní úvěr

Hledáte možnost refinancování úvěru? Hledáte řešení pro komplikovanou situaci, hrozící exekuci, nebo zabavení nemovitosti? Zažádejte si o úvěr se zástavou nemovitosti od společnosti KAPPA CREDIT s.r.o. Vaši žádost vyřídíme rychle a bez jakýchkoliv poplatků předem, našim cílem je zachování nemovitosti ve Vašem vlastnictví.

Parametry našeho spotřebitelského úvěru na bydlení:

 • zajištěný zástavním právem k nemovitosti a vinkulaci pojištění nemovitosti ve prospěch KAPPA CREDIT
 • doba splatnosti 1 až 5 let
 • nízká úroková sazba od 10,00 % p. a. – fixní
 • výše úvěru – max. výše úvěru 70 % zástavní hodnoty nemovitosti

Proces poskytnutí úvěru

Po projevení Vašeho zájmu o spotřebitelský úvěr Vás požádáme o dodání podkladů pro posouzení Vaší úvěruschopnosti. Jakmile obdržíme veškeré relevantní informace, necháme zpracovat ocenění předmětu zajištění, pokud nám takové ocenění sami neposkytnete. Posoudíme, zda je předmět zajištění vhodný k zajištění úvěru, dále posoudíme Vaší úvěruschopnosti a následně Vám sdělíme, jaké podmínky úvěru Vám nabízíme. Budete-li s našimi podmínkami souhlasit, poskytneme Vám nezbytné předsmluvní informace, tak abyste byli schopni posoudit, zda námi nabízené podmínky odpovídají Vašim potřebám a finančním možnostem. Samozřejmě Vám poskytneme náležité vysvětlení poskytnutých informací a návrh smluvní dokumentace.

V případě spotřebitelského úvěru na bydlení Vám podle Zákona bude poskytnuta doba na rozmyšlenou v trvání 14 dní, během které nezměníme ani  neodvoláme návrh smluvních podmínek, ledaže během této doby vyjdou najevo okolnosti týkající se Vaší úvěruschopnosti, na jejichž základě jsme posoudili Vaší úvěruschopnost. Sdělíte-li nám nebo zprostředkovateli úvěru do 14 dní ode dne, kdy Vám byl návrh těchto smluvních podmínek předložen, že tento návrh přijímáte, jsme povinni s Vámi bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru na bydlení na základě předloženého návrhu smluvních podmínek.

Účel úvěru není omezen, ve většine případů ale řeší aktualni finanční problémy našich klientů jako například exekuce apod. V případě exekucí je pak část úvéru omezena právě na jejich splacení.

Pro posouzení úvěruschopnosti budeme od Vás potřebovat následující:

 • občanský průkaz: doklad je nutné dodat v čitelné podobě, okopírovaný/nascanovaný oboustranně, včetně souhlasu s pořízením kopie OP
 • druhý doklad totožnosti: doklad je nutné dodat v čitelné podobě, okopírovaný/nascanovaný oboustranně, včetně souhlasu s pořízením kopie dokladu
 • výpisy z bankovního účtu: prostřednictvím bankovních výpisů dochází k doložení příjmů žadatele. Žadatel musí doložit výpis z bankovního účtu, jehož je majitelem. Žadatelé jsou povinni dodat 3 po sobě následující měsíční bankovní výpisy.
 • prohlášení o příjmech a výdajích
 • potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání u podnikatele
 • uvedení úvěrové historie
 • nabývací titul k nemovitosti v případě žádosti o úvěr na bydlení
 • výpisy z registrů dlužníků SOLUS, BRKI, NRKI
 • výpis z insolvenčního rejstříku nebo čestné prohlášení, že nejste v insolvenčním řízení
 • výpis z databáze vydaných exekucí nebo doklady o probíhajících exekucích nebo čestné prohlášení že vůči Vašemu majetku není zahájeno exekuční řízení

Úroková sazba se pohybuje od 10 % a je vždy fixní, tzn. nemění se po celou dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Vždy ji znáte předem. Platí se průběžně měsíční zálohy na splátky úroku, v odůvodněných případech často ve snížených zálohách. Zbytek úroků se pak doplatí při splacení úvěru.

V případě schválení úvěru Vám předložíme úvěrovou dokumentaci k prostudování a následnému podpisu, pokud budete se vším souhlasit. Kdykoliv jsme Vám připraveni vysvětlit a doplnit všechny požadované informace, které by Vám nebyli zcela jasné. V rámci úvěrové dokumentace se podepisuje Evropský standardizovaný informační přehled, kde najdete veškeré informace k podmínkám úvěru, smlouva o úvěru, zástavní smlouva k nemovitosti, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Po Vašem podpisu uvedených dokumentů a doložení pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti včetně potvrzení o vinkulaci pojištění ve prospěch věřitele (KAPPA CREDIT s.r.o.) Vám vyplatíme částku 250 tis. Kč v hotovosti při podpisu smlouvy a zbytek dle dohody v jedné nebo dvou splátkách, případně v případě exekucí na zastavenou nemovitost si ve smlouvě dohodneme vyplacení exekucí přímo na jejich účet.

Pojištění zastavené nemovitosti a vinkulace v náš prospěch je povinnou podmínkou poskytnutí úvěru, výběr pojistitele není omezen. V případě zájmu jsme schopni Vám tuto  službu zprostředkovat.

Reprezentativní příklad sjednání úvěru

Žadatel vlastní nemovitost s existujícím odhadem tržní hodnoty 3,5 mil. Kč. Pro zástavu se použije max 70 %, tedy 2,45 mil. Žadatel žádá 2,0 mil. Protože má dluh u banky ve výši 1,5 mil. Kč a u úvěrové společnosti ve výši 250 tis. Kč. Žadatel obdrží 250 tis. Kč v hotovosti při podpisu smlouvy o úvěru a další dvě platby po vložení zástavy na nemovitost do KN, na vyplacení obou dluhů (celkem 1,75 mil).  Žadatel plánuje prodej nemovitosti vlastním dětem, které si na koupi vezmou hypoteční úvěr. Na jeho vyřízení budou potřebovat asi půl roku, proto se úvěr uzavře na 1 rok s možností předčasného splacení. Úrok je sjednán na 12 % p.a. tedy 1 % měsíčně, měsíční splátka je tedy 20 tis. Kč. Na žádost žadatele je úrok placen zálohově měsíčně ve snížené výši záloh na 15 tis. Kč, zbytek úroku bude zaplacen jednorázově při uhrazení úvěru.  Nemovitost musí být pojištěna, výše pojistky bude do 4 tis. Kč ročně. Pojistka je uzavřena ke dni uzavření úvěrové smlouvy. Za zprostředkování zaplatí žadatel 10 % z objemu poskytnutého úvěru, tzn. 200 tis. Kč zprostředkovateli, ke dni uzavření úvěrové smlouvy.  Žadatel při podpisu úvěrové smlouvy také podepisuje notářský zápis o přímé vykonatelnosti a platí notářský poplatek.

Jistina: 2 mil.
Úrok p.a.: 12 %
Roční platba úroků: 240 tis.
Pojištění nemovitosti: 4 tis.
Poplatek zprostředkovateli: 200 tis.
Celkové náklady úvěru: 2, 444 mil.
RPSN: 22,2 %